فیلم مراسم بزرگداشت رفیق تراب حق‌شناس در استکهلم

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

فیلم مراسم بزرگداشت رفیق تراب حق‌شناس

شامگاهان هشتم و نهم آوریل ۲۰۱۶ در استکهلم

https://www.youtube.com/watch?v=mRfFwZbEXCU