مصاحبه با تراب حق‌شناس درباره مسئله فلسطين (فایل صوتی)

دوشنبه ، ۳۰ دی ۱۳۸۷؛ ۱۹ ژانویه ۲۰۰۹

چاپ

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با تراب حق‌شناس


درباره مسئله فلسطين و حملات ارتش اسرائيل به مردم فلسطين