مصاحبه با تراب حق‌شناس دربارهء تهاجم اسرائيل به غزه (فایل صوتی)

جمعه ، ۲۰ دی ۱۳۸۷؛ ۰۹ ژانویه ۲۰۰۹

چاپ

رادیو برابری: مصاحبه با تراب حق‌شناس

دربارهء تهاجم اسرائيل به غزه و ويرانى‌ها و كشتار فلسطينى‌ها