مصاحبه با تراب حق‌شناس در باره اوضاع فلسطین و اسرائیل (فایل صوتی)

چهارشنبه ، ۱ مهر ۱۳۸۳؛ ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۴

چاپ

رادیو پژواک: مصاحبه با تراب حق شناس

درباره اوضاع فلسطین و اسرائیل


ونکوور (کانادا)، ۳۰ اوت ۲۰۰۴