مصاحبه رادیو دمکراسی شورایی با تراب حق شناس دربارهء به اصطلاح مذاکرات صلح اسرائیل ـ فلسطین

شنبه ، ۱ آبان ۱۳۸۹؛ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۰

چاپ

ایا مردم  فلسطین می‌توانند به یک صلح پایدار برسند؟ چشم‌انداز و دورنمای مذاکرات صلح، در گفتگویی با تراب حق‌شناس