جنبش زاپاتیستی

جستجو 

عنوان مطلب نویسنده
قسمت اول: یک بیانیه… برای زندگی ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی، ترجمه: اندیشه و پیکار
ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی ترجمه: مینا سرگردان - بهرام قدیمی
ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی، ترجمه بهرام قدیمی
گزارشی از «دومین همایش بین‌المللی زنانی که پیکار می‌کنند» فلیسیتاس ترویه
دعوت به شركت در مراسم بیست و پنجمین سالگرد قیام زاپاتیستى و یک همایش شبكه‌ها ارتش زاپاتیستى آزادیبخش ملى
مصاحبه با دانشجویان دانش‌سرای تربیت معلم ایوتسیناپا (ایسیدرو بورگوز) پریسا نصرآبادی، بهرام قدیمی، گلناز خواجوی، پردیس رحمانفرد، فرامرز خوش‌کلام
(گفتگو با یکی از فعالین زاپاتیست) ”وقتی خشم تبدیل به آگاهی شود، همه‌ی برنامه‌ها عقب مانده‌اند!“​ پریسا نصرآبادی، بهرام قدیمی، گلناز خواجوی، پردیس رحمانفرد، فرامرز خوش‌کلام
مصاحبه با سرخیو رودریگز لاسکانو ، سردبیر نشریه "شورشگری" و از فعالین جنبش زاپاتیستی پریسا نصرآبادی، بهرام قدیمی، گلناز خواجوی، پردیس رحمانفرد، فرامرز خوش‌کلام
و زمین لرزید! گزارشی از کانون زلزله ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی
از میان طوفان ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی- ترجمه بهرام قدیمی
فراخوان زاپاتیستی به فعالیت های سال ۲۰۱۶ ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی
به علت درد و خشم، برای حقیقت و عدالت معاون فرمانده شورشی مویسس و معاون فرمانده شورشی گالیانو
«نخستین فستیوال مقاومت و شورشگری علیه سرمایه داری» ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی
بین نور و سایه معاون فرمانده شورشی مارکوس
در بیستمین سالگرد قیام ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی: بهرام قدیمی
آموزش خودمختار زاپاتیستی: مدرسه‌های کوچک از پایین رائول سیبه چی
«این دنیای شماست که فرو می ریزد!»
گزارش نشست با یکی از فعالین جنبش زاپاتیستی پریسا نصرآبادی
اطلاعیه سخنرانی خاویر الریگا در فرانکفورت
معرفی کتاب آتش و کلام بهرام قدیمی
دوش به دوش نيروهاى چپى كه بر آمريكاى لاتين حكومت مى كنند برنار دوترم
از اطلاعات خودمان، دروغ زدایی كنيم تراب حق شناس
گزارشی از فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه در مکزیک بهرام قديمى
مراسم سياسى، ورزشى، فرهنگى و هنرىِ «ماما كورال» ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى
در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه» اسكار اليوِرا فورندا١
در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه» مصاحبه با فرهاد سليمى (فایل صوتی) فرهاد سلیمی
در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه» مصاحبهء بهرام قديمى قسمت سوم (فایل صوتی) بهرام قديمى
در بارهء كِشت و درو - در مورد جنگ دولت اسرائيل عليه خلق فلسطين سخنرانى معاون فرمانده شورشى ماركوس
در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه» مصاحبهء بهرام قديمى قسمت دوم (فایل صوتی) بهرام قديمی
در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه» مصاحبهء بهرام قديمى قسمت اول (فایل صوتی) بهرام قديمی
اطلاعيهء كميتهء مخفى انقلابى بوميان 2
اطلاعيهء كميتهء مخفى انقلابى بوميان 1
به دعوت جنبش زاپاتيستی:
جنايت شبه نظاميان حکومتی عليه جنبش توده ای در مکزيک
مکزيک در آستانهء انتخابات بهزاد مالکی
سرکوب وحشيانهء ساکنين سن سالوادر آتنکو، در مکزيک بهرام قديمی
زاپاتيست ها: مرحله دوم امانوئل والرشتاين
دنيا چقدر بزرگ است؟ معاون فرمانده مارکوس
سخنان مارکوس، رهبر زاپاتيستها فرمانده مارکوس
گزارشی از يک تظاهرات عظيم بهرام قديمی
«‬کارزاری ديگر‮» بهرام قديمی‮ ‬
تلاش زاپاتيستها برای خروج از انزوا اريک گوستاوسون
ششمين بيانيه از جنگل لاکندونا 3 ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی‮
ششمين بيانيه از جنگل لاکندونا 2 ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی‮
ششمين بيانيه از جنگل لاکندونا ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
اطلاعيهٌ کميتهء مخفی انقلابی بوميان
ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
اطلاعيهٌ کميتهء مخفی انقلابی بوميان- فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی 2
اطلاعيهٌ کميتهء مخفی انقلابی بوميان- فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی 3
اطلاعيهٌ کميتهء مخفی انقلابی بوميان- فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی 1
خوانش یک ویدئو 2 فرمانده مارکوس
خوانش یک ویدئو 3 فرمانده مارکوس
تشکر مارکوس رهبر زاپاتيست ها از بازيکنان اکيپ فوتبال انتر ميلان استفان ماندار
فرمانده مارکوس و جنبش انقلابیِ‮ ‬ديروز و امروز فرمانده مارکوس
پيام فرمانده دوم مارکوس... فرمانده مارکوس
مصاحبه با خاویر اِلوریگا رسول رحیم زاده